Đài Loan Tiếp Tục Tiếp Nhận Lao Động Xuất Khẩu Vn

Vấn Đề Bước Đầu Niềm Nở Trước Lúc Đi Xuất Khẩu Lao Động Đài Loan

Ông Tân đưa ra công thức mà ông cho biết người làm việc đồng ý được: Đi 3 năm mất 12 tháng. Nghĩa là người lao động có 2 năm để tích lũy tiền cho chính bạn, còn năm đầu là trừ vào chi phí. bù lại, ông Tân cho hay, thực ra có rất nhiều lao động đi 3 năm mất gần 3 năm. Vì thế họ bỏ trốn là dễ hiểu.

Ông Phan Văn Minh, Giám đốc cửa hàng Lao động ngoài nước cho biết, hiện nay có khoảng 2.000 lao động đủ điều kiện tham dự test. sau thời gian nhận hồ sơ sign up, cơ quan tính năng sẽ chọn lựa ngẫu nhiên bằng computer, chọn ra 400 người để dự kỳ test trong đợt 26-30/12/2011. Số lao động còn lại sẽ không ngừng được kiểm tra vào quý I/2012 và những kỳ tiếp theo.  tuyển xuất khẩu lao động đài loan

Theo thỏa thuận đặc biệt này, có 2 đối tượng được ứng tuyển sang Đài Loan. Bước đầu, những người từng tham dự các kỳ kiểm tra tiếng Đài diển ra vào tháng 12-2011, tháng 5-2012, tháng 8-2012 và tháng 3-2014 Tuy vậy profile ứng tuyển vẫn không được tập đoàn Đài Loan lựa chọn. Số này có 5.892 người, nếu còn nguyện vọng ứng tuyển, tổ chức hợp tác lao động toàn cầu Đài Loan HDR Hàn Quốc sẽ phân phối profile lên mạng, theo trật tự từ nay đến hết ngày 10-7.